แผนผังความสัมพันธ์

แผนผังความสัมพันธ์

โคกะ คูยะ โทอิจิโร่ ชิสึคิ ยูระ กาคุ กินโนโจ อาโออิ โอจิ คุโระ ยาคุโมะ ทัตสึโอมิ นาจิ อาคิยาสุ คาเงะมารุ

แผนผังความสัมพันธ์

โคกะ คูยะ โทอิจิโร่ ชิสึคิ ยูระ กาคุ กินโนโจ อาโออิ โอจิ คุโระ ยาคุโมะ ทาสึโอมิ 凪千 อากิยาสุ คาเงะมารุ